Restituiri. Analiza și interpretarea textelor uitate

Ediția a IX-a,
11-12 iulie 2019

Adresa electronică a conferinței:

dcvl@usv.ro

Persoane de contact:

As. univ. dr. Alina-Viorela Prelipcean ->

alinavarvaroi@yahoo.com

Dr. Alina Nacu ->

aprisacariu@usv.ro