Discurs Critic şi Variaţie Lingvistică

ediţia a XII-a,
19-20 iunie 2023

PROGRAMUL CONFERINȚEI DISCURS CRITIC ȘI VARIAȚIE LINGVISTICĂ, ediția a XII-a

Școala Doctorală a USV din domeniul Filologie organizează ediţia a XII-a a Conferinţei Discurs Critic şi Variaţie Lingvistica, ce va avea loc in perioada 19-20 iunie 2023, la USV.

Conferinţa constituie cadrul optim de comunicare, dezbatere şi audiere a rezultatelor cercetării doctorale, în maniera tradiţională a seminarelor şi atelierelor de lucru.

Textele comunicărilor se vor publica, în urma evaluării editoriale, într-un supliment al revistei "Meridian critic".

Axe tematice

În organizarea tematică generoasă a ediţiei în curs, propunem următoarele axe ample:
1. discursul (non)literar: abordări contemporane;
2. exegeze literare: realizări şi limite;
3. etnografie şi folclor: tradiţie şi modernitate;
4. limbă şi comunicare.

Termene limită:

Data limită de transmitere a înscrierii (titlul şi rezumatul lucrării,însoţite de o scurtă bionotă, în limba engleză) este 15 mai a.c.

Adresa de corespondenţă: dcvl@usv.ro

Persoana de contact este drd. Ozana Ciobanu.